Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Muğla Defterdarlığı ve Küçük ve Orta Ölç. Mük. Grup Bşk. Hizmet Alımı Kapsamında Çalışanların Başvuru Sonuçları

Muğla Defterdarlığı ve Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan sürekli işçi kadrolarına geçebilmek için başvuruda bulunanların başvuru sonuçları Muğla Defterdarlığı  / Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı İlan Panosunda ilan edilmiştir. 27.02.2018