Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Önemli Duyuru

İlimizde son dönemlerde bazı kötü niyetli kişi veya kişilerin Hazine taşınır ve taşınmazları ile ilgili olarak satış, kiralama, kullanma izni, irtifak hakkı, ecrimisil gibi iş ve işlemlerde vatandaşlarımıza yardımcı olabileceklerini belirterek menfaat temin etmeye çalıştıkları yönünde vatandaşlarımızdan şikayetler gelmektedir.

Bu nedenle, Defterdarlığımızla işi olan tüm vatandaşlarımızın bu kötü niyetli kişi/kişilere itibar etmemelerini önemle belirtmek isteriz.

Bilinmelidir ki, Hazine taşınmazları ile ilgili olarak yapılması gereken iş ve işlemler mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Defterdarlığımıza bağlı Milli Emlak Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri aracılığıyla yürütülmektedir.

Bu doğrultuda değerli vatandaşlarımızın ilgili iş ve işlemleri için;

Defterdarlığımız http://www.mugla-def.gov.tr , www.milliemlak.gov.tr ve www.maliye.gov.tr web adreslerini takip etmelerini veya Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlükleri/Malmüdürlüklerine bizzat başvuruda bulunmalarını,

SUÇ ŞEBEKELERİNİN DOLANDIRICILIK ŞEKLİ OLARAK KULLANDIKLARI ÇEŞİTLİ TALEPLERE İTİBAR ETMEMELERİNİ, DAHA DİKKATLİ OLMALARINI VE BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIKLARINDA DURUMU İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRMELERİNİ,

ÖNEMLE RİCA EDERİZ!