Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Muğla Defterdarlığı ve Küçük ve Orta Ölç. Mük. Grup Bşk. Hizmet Alımı Kapsamında Çalışanların Sınav Sonuç İlanı

Muğla Defterdarlığı ve Vergi Denetim Kurulu Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan sürekli işçi kadrolarına geçebilmek için başvuruda bulunanların sınav sonuçları Muğla Defterdarlığı  / Vergi Denetim Kurulu Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı İlan Panosunda ilan edilmiştir.

İlan tebliğ yerine geçecek olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.20.03.2018