Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Duyurular

COVID-19 Salgını Sebebiyle Tahsilatların Banka Aracılığıyla Yapılması

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel pandemi” olarak tanımlanan COVID-19 salgını sebebiyle Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; hem vatandaşlarımız hem de personelimiz açısından akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için yeni bir duyuru yapılıncaya kadar vezne aracılığıyla yapılacak tahsilatın mümkün olduğu ölçüde banka aracılığıyla muhasebe birimlerinin tahsilat hesabına yapılması ve vezneden yapılacak ödemelerin ilgililerin banka hesaplarına aktarma yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

Bu çerçevede; Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen İBAN Numarasına yapılacak ödemelerde sonradan sorun yaşanmaması için ödemeler sırasında ödemeye ilişkin asgari açıklamaların (İlgilinin adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, teminat, kişi borcu ne için yatırıldığı vb.) yapılması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

İBAN NO: TR 63 0001 0002 0100 0010 0056 96