Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Muğla Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Maliye Politikasını; sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde, mali disiplinden taviz vermeden, vatandaş odaklı, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla, uygulayan ve izleyen bir Defterdarlık.

Vizyonu;

Bakanlığımızca belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda; hızlı ve kaliteli hizmet sunan, mali disiplinden taviz vermeden toplumsal faydayı arttıran, gelişmeye açık, vatandaş ve hizmet odaklı tarafsız bir yönetim anlayışıyla, kamu kaynaklarını zamanın ötesinde ve standartların üzerinde, konusunda uzman ve yetkin personeli ile etkin, etkili ve ekonomik şekilde yöneten ve denetleyen, öncü bir Defterdarlık.