Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Muğla Defterdarlığı ve Küçük ve Orta Ölç. Mük. Grup Bşk. Hizmet Alımı Kapsamında Çalışanların Sınav İlanı

Muğla Defterdarlığı ve Vergi Denetim Kurulu Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca Yapılan Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sınava (Sözlü) Girmeye Hak Kazananlara Ait İsim Listesi ve Sınav Takvimi

 

Muğla Defterdarlığı ve Vergi Denetim Kurulu Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan sürekli işçi kadrolarına geçebilmek için başvuruda bulunan ve sınava girmeye hak kazananların sınav tarihi ve saati ile sınav yeri Muğla Defterdarlığı ile Vergi Denetim Kurulu Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı ilan panosunda ilan edilmiştir.

Sınava katılacakların sınav gün ve saatinde sınav yerinde geçerli bir kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgili mevzuat uyarınca ilanen tebliğ olunur. 13/03/2018