T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (idare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında özelleştirilme yapılacaktır.