T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (idare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.