Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (idare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.