Yatağan Malmüdürlüğünce 22/06/2018 tarihinde Taşınmaz Mal Satış ve Kira İhalesi Yapılacaktır.

Scan10004