Datça Malmüdürlüğünce 07/06/2018 tarihinde Taşınmaz Mal Satış İhalesi Yapılacaktır